aIl-Koperattiva

Il-fatt li KIM Ltd. hija koperattiva jfisser li hi marbuta bi prinċipji li jiggwidaw l-oranizzazzjoni tal-attivitajiet tagħha minn jum għal jum. Kwistjonijiet dwar l-etika tas-suq, kif ukoll il-ħsieb lejn il-kommunità servuta mill-KIM, huma oqsma importanti fl-attivitajiet kollha li tipprovdi l-koperattiva.